Wushu belongs to the World (editor's cut) Long version