Paul Sniady ,Responsable National Taiji Quan ,Xu Rong avec Maître Zhang Dongwu ,...