Maître Philippe Nguyen, 7e Duan de Wushu ,Responsable National Taolu